AON ->Proces kształcenia AON

Proces kształcenia AON

Akademia Obrony Narodowej kształciła studentów w programach studiów wszystkich trzech stopni (od licencjackich do doktorskich).

Dość ważną rolę w działalności uczelni odgrywały studia podyplomowe z zakresu: obronności państwa, edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania lotnictwem.

AON szkolił kadry cywilne na rzecz obronności państwa, między innymi przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. W każdym roku akademickim blisko 250 słuchaczy kształciło się na Wyższych Kursach Obronnych.