AON ->Historia AON

Historia AON


Historia Akademii Obrony Narodowej

Akademia Obrony Narodowej rozpoczęła działalność z dniem 1 października 1990 roku. Uczelnie utworzono przekształcając Akademię Sztabu Generalnego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 roku.

W strukturze uczelni znalazły się między innymi Wydział Strategiczno-Obronny, Wydział Wojsk Lądowych, Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i Wydział Nauk Humanistycznych. W skład Wydziału Nauk Humanistycznych weszli oficerowie z samodzielnych katedr specjalistycznych oraz część nauczycieli z rozwiązanej Wojskowej Akademii Politycznej. Po kilku latach wydział ten został zredukowany do Instytutu Nauk Humanistycznych. W 1997 do AON włączono na prawach wydziału Wojskowy Instytut Historyczny. W 2001 Instytut ten rozwiązano tworząc w jego miejsce Biuro Badań Historycznych podporządkowane ministrowi Obrony Narodowej.

W połowie lat 90 Akademia Obrony Narodowej w działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, w której liczba studentów cywilnych znacznie przeważała nad liczbą studentów wojskowych.

W 2007 podjęto proces reorganizacji uczelni tworząc: Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

30 września 2016 roku na mocy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 906) AON została zlikwidowany, a w jej miejsce utworzono ASzWoj.