Studium Języków Obcych

Aktualności

RSS

Test kwalifikacyjny z języka angielskiego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia WZiD

29.09.2014

Informujemy, że studenci drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia (III semestr nauki) Wydziału Zarządzania i Dowodzenia rozpoczynają...

Kursy na zlecenie DNiSzW rozpoczęte

10.09.2014

Z początkiem września w SJO rozpoczęły się kursy przygotowujące do egzaminów STANAG 6001 na I, II i III poziom znajomości języka...

Lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych

04.09.2014

Kierownik Studium Języków Obcych Akademii Obrony Narodowej za zgodą J.M. Rektora - Komendanta AON   na podstawie art. 118a ustawy z dnia 27...

Zakończenie kursu wg STANAG 6001

04.07.2014

Monolog, dialog i dyskusja jednym słowem – speaking, czyli ustna część egzaminu z języka angielskiego przeprowadzonego 3 lipca w Studium...

Doskonalenie językowe – informacje dla studentów i doktorantów

27.02.2014

Studium Języków Obcych w ramach organizacji studenckich zaprasza wszystkich studentów oraz doktorantów do udziału w spotkaniach poświęconych...

Kursy języka angielskiego i rosyjskiego

24.06.2013

W roku akademickim 2013/2014 Studium Języków Obcych prowadzi intensywne kursy języka angielskiego na poziomie I, II, III oraz dodatkowo kursy...

1 2

Na skróty

W lewo

W prawo