SJO – Kontakt

Studium Języków Obcych

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. nr 94

Kierownik

dr Mirosław LEŚ
tel/fax. 0-22 6 813 622
tel. 0-22 6 814 279
e-mail: m.les@aon.edu.pl
pok. 306,307

Z-ca kierownika
dr Zbigniew LEWICKI
tel. 0-22 6 814 025
e-mail: z.lewicki@aon.edu.pl
pok. 304

Kierownik Zespołu ds. Administracyjnych

mgr Marzena Wołejszo - sprawy kursów stacjonarnych i egzaminów STANAG 6001
tel. 0-22 6 814 060
pok. 322

mgr Urszula Jaraszek -  sprawy organizacyjne i pracownicze SJO
tel. 0-22 6 813 622
tel. 0-22 6 814 279
pok. 306

mgr Ariadna Ślipiec-Heyduk – sprawy studenckie
tel. 0-22 6 813 037
tel. 0-22 6 814 025
pok. 305

Referent ds. technicznych
Tomasz Kozłowski
tel. 22 68 14 513
p. 310

Kierownik I Zespołu Języka Angielskiego

mgr Jolanta Olpińska
tel. 0-22 6 814 265
pok. 328

Kierownik II Zespołu Języka Angielskiego

mgr Monika Wąsowska-Polak
tel. 0-22 6 814 465
pok. 328

Kierownik Połączonego Zespołu Językowego

mgr Jolanta Sobecka
tel. 0-22 6 814 441
pok. 328

Nauczyciele

nauczyciele języka angielskiego
tel. 0-22 6 814 021 pok. 308
tel. 0-22 6 814 633 pok. 318

nauczyciele języka rosyjskiego i niemieckiego
tel. 0-22 6 813 165
pok. 326

nauczyciele języka polskiego
tel. 0-22 6 814 170
pok. 228

Na skróty

W lewo
W prawo