Bezpieczeństwo narodowe

specjalność:
zarządzanie kryzysowe
ochrona i obrona narodowa
przygotowania obronne
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo lotnicze
national and international security


Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe II stopnia

Na skróty

Nowości wydawnictwa

Aleksandra SKRABACZ, Ilona URYCH, Leszek KANARSKI

Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk

Grzegorz SOBOLEWSKI, Dariusz MAJCHRZAK, Zenon SOBEJKO

Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym

W lewo
W prawo