Bezpieczeństwo wewnętrzne

specjalność:
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo powszechne
bezpieczeństwo społeczne


Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Na skróty

Nowości wydawnictwa

Aleksandra SKRABACZ, Ilona URYCH, Leszek KANARSKI

Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk

Grzegorz SOBOLEWSKI, Dariusz MAJCHRZAK, Zenon SOBEJKO

Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym

W lewo
W prawo