Obrony rozpraw – Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w WZiD.

Aktualności

Rss

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

06.05.2016

W odpowiedzi na otwarty konkurs na wybór partnera/-ów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1...

Wizyta wykładowcy z Czech

06.05.2016

W dniach 2-6 maja br. w Akademii Obrony Narodowej przebywał zastępca dziekana ds. public relations i rozwoju na Wydziale Dowodzenia w...

Pożegnanie studentów z Rumunii

05.05.2016

4 maja br. odbyło się pożegnanie studentów z “Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, którzy w ramach programu...

Instruktaż do ćwiczenia studyjnego Mazury 16

05.05.2016

Na tydzień przed rozpoczęciem dwustronnego, dwuszczeblowego ćwiczenia studyjnego "Mazury 16", zespół autorski...

Szkolenie w Kazuniu

05.05.2016

Uczestnicy kursu doskonalącego "Szkolenie oficerów S-3 oddziałów i pododdziałów wojsk inżynieryjnych" 29...

„Security and International Relations”: prof. Stephen D. Krasner

05.05.2016

Światowej sławy politologowie z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii będą gośćmi Akademii Obrony Narodowej. Serdecznie...

W lewo
W prawo