Instytut Logistyki

 

Instytut Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia został powołany do organizowania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej 1 października 2008 roku. Powstał on w wyniku transformacji funkcjonalno-zadaniowej Instytut Ekonomii i Logistyki Wydziału Strategiczno-Obronnego, który to do chwili jego rozwiązania był, od roku 2001, kontynuatorem tradycji trzech komórek naukowo-dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej tj.: Instytut Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki Wojsk Lądowych oraz Katedra Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Obecnie, w skład Instytutu wchodzą: Zakład Systemów Logistyki SZ; Zakład Kierowania Procesami Logistycznymi; Zakład Ekonomii i Finansów oraz Zakład Podstaw Logistyki.

 

 

Pracownicy zatrudnieni w Instytucie są niezwykle doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze na rzecz instytucji związanych z obronnością kraju. Mogą pochwalić się opracowaniem i wydaniem drukiem: kilkunastu książek, kilkunastu podręczników i kilkudziesięciu skryptów uczelnianych. Opublikowali także kilkaset artykułów i przyczynków naukowych. Natomiast ich działalność naukowo-dydaktyczna przyczyniła się do wypromowania kilkunastu doktorów, w takich specjalnościach jak: logistyka, ekonomika bezpieczeństwa i ekonomika obrony.

Instytut Logistyki odpowiada merytorycznie za prowadzenie studiów na kierunku logistyka, a w szczególności za:

* przygotowanie kadr logistycznych SZ RP do efektywnego kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk oraz dowodzenia jednostkami logistycznymi w operacjach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym;
* przygotowanie kadr SZ RP do kierowania działalnością Wojskowej Jednostki Budżetowej (Wojskowego Oddziału Gospodarczego) w warunkach rynkowych;
* przygotowanie specjalistów cywilnych do pracy na stanowiskach logistycznych w podmiotach gospodarczych.

Do zasadniczych zadań dydaktycznych Instytutu należy zaliczyć realizację zajęć na wszystkich kierunkach studiów i kursach prowadzonych w AON z zakresu problematyki: logistyki, ekonomii, finansów i ekonomiki bezpieczeństwa.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Instytutu ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy z zakresu: logistyki wojskowej i logistyki gospodarki narodowej, zabezpieczenia logistycznego wojsk i metodyki szkolenia operacyjno-logistycznego wojsk, kierowania procesami logistycznymi w warunkach pokoju, kryzysu i wojny oraz ekonomiki bezpieczeństwa a także obrony ze szczególnym uwzględnieniem finansów wojska.

 

 

Władze Instytutu


Dyrektor

płk dr hab. inż. Ryszard CHROBAK, prof. AON


Zastępca dyrektora

płk dr Mariusz FORNAL

 

* * *

Zakład Systemów Logistyki Sił Zbrojnych

Prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej w zakresie zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz metodyki szkolenia operacyjno-logistycznego wojsk w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny. Obszar zainteresowań badawczych:

• logistyka sił zbrojnych oraz zabezpieczenie logistyczne i medyczne wojsk w działaniach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym,
• projektowanie, organizowanie i funkcjonowanie systemów zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz szkolenia dowództw,
• założenia działania systemu logistycznego wojsk w procesie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwijania sił zbrojnych,
• struktury organizacyjne i funkcjonowanie organów logistycznych szczebla taktycznego i operacyjnego,
• systemy logistyczne innych państw członków Sojuszu,
• kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk w operacjach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym (w tym w misjach pokojowych),
• zastosowanie techniki komputerowej do wspomagania logistycznych procesów decyzyjnych.


* * *

Zakład Kierowania Procesami Logistycznymi

Przygotowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie kierowania procesami logistycznymi oraz zarządzania zasobami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, a także podmiotach gospodarki narodowej. Obszar zainteresowań badawczych:

• kierowanie procesami dostaw i usług logistycznych
• zarządzanie logistyczne;
• zarządzanie zasobami logistycznymi;
• projektowanie systemów i procesów logistycznych;
• prognozowanie, symulacje i ocena procesów logistycznych;
• optymalizacja procesów logistycznych;
• systemy informatyczne logistyki.

* * *

Zakład Ekonomii i Finansów

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w obszarze teorii i praktyki makro- i mikroekonomii oraz finansów, z ukierunkowaniem na relacje zachodzące pomiędzy gospodarką narodową a system obronnym państwa. Obszar zainteresowań badawczych:

• teoria i praktyka mikro- i makroekonomii;
• polityka gospodarcza i gospodarczo-obronna;
• finanse publiczne i finanse wojska;
• analiza ekonomiczna i gospodarczo-obronna;
• ekonomika przedsiębiorstwa i ekonomika WJB (Wojskowej Jednostki Budżetowej);
• ekonomika bezpieczeństwa i obrony;
• gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa oraz jego bezpieczeństwo ekonomiczne;
• finansowanie systemu bezpieczeństwa i obronności kraju (w tym głównie Sił Zbrojnych RP);
• funkcjonowanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa i obronności państwa w jego wymiarze gospodarczym;
• ekonomiczne podstawy kształtu i priorytetów działalności NATO, UE i ONZ.

* * *

Zakład Podstaw Logistyki

Prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej w zakresie podstaw logistyki wojskowej oraz logistyki gospodarki narodowej. Obszar zainteresowań badawczych:

– podstawy logistyki wojskowej, w tym teoria i praktyka logistyki wojskowych jednostek budżetowych;
– podstawy logistyki gospodarki narodowej, w tym teoria i praktyka logistyki przedsiębiorstw oraz sieci dostaw jako źródeł zaopatrzenia dla sił zbrojnych i podmiotów świadczących usługi logistyczne na ich rzecz;
– procesy integracyjne logistyki gospodarki i logistyki sił zbrojnych okresu pokojowego.

 

Kontakt

Dyrektor Instytutu Logistyki

płk dr hab. inż. Ryszard CHROBAK, prof. AON
tel: 22 6-814-154
fax: 22 6-813-143
e-mail: r.chrobak@aon.edu.pl

Zastępca dyrektora

płk dr Mariusz FORNAL
tel: 22 6-813-962
fax: 22 6-813-143
e-mail: m.fornal@aon.edu.pl

Kierownik Zakład Systemów Logistyki SZ

płk dr hab. Wojciech NYSZK
tel: 22 6-813-532
fax: 22 6-813-143
e-mail: w.nyszk@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

ppłk dypl. dr Maciej KAŹMIERCZAK
tel: 22 6-813-264
e-mail: m.kazmierczak@aon.edu.pl

mjr mgr inż. Zdzisław MALINOWSKI
tel: 22 6-813-612
e-mail: z.malinowski@aon.edu.pl

mjr mgr inż. Dariusz GRALA
tel: 22 6-813-441
e-mail: d.grala@aon.edu.pl

 


Kierownik Zakładu Kierowania Procesami Logistycznymi

dr Krzysztof SZELĄG
tel: 22 6-814-091
fax: 22 6-813-143
e-mail: k.szelag@aon.edu.pl

Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów

dr Janusz OLSZEWSKI
tel: 22 6-814-643
fax: 22 6-813-143
e-mail: j.olszewski@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Leszek KLANK
tel: 22 6-813-441
e-mail: l.klank@aon.edu.pl

dr hab. Lech KOŚCIELECKI, prof. AON
tel: 22 6-813-177
e-mail: lechkoscielecki@acn.waw.pl

dr hab. Zenon STACHOWIAK, prof. AON
tel: 22 6-813-177
e-mail: zenstach@epf.pl

ppłk dr inż. Sylwester KUREK
tel: 22 6-813-871
e-mail: s.kurek@aon.edu.pl

ppłk dr Konrad STAŃCZYK
tel: 22 6-813-660
e-mail: k.stanczyk@wp.pl

dr Stefan KURINIA
tel: 22 6-814-643
e-mail: stefan.kurinia@sasiedzi.pl

dr Kazimierz ORZECHOWSKI
tel: 22 6- 814-643
e-mail: dr@tektor.pl

dr Józef WRÓBEL
tel: 22 6-814-643
e-mail: j.wrobel50@yahoo.com

mgr Magdalena KAWALEC
tel: 22 6-813-755
e-mail: mkawalec99@wp.pl

mgr Aneta DĘBSKA
tel: 22 6-813-755
email: a.debska@aon.edu.pl

Kierownik Zakładu Podstaw Logistyki

dr inż. Stanisław SMYK
tel: 22 6-813-251
fax: 22 6-813-143
e-mail: s.smyk@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Eugeniusz NOWAK
tel: 22 6-813-312
e-mail: e.nowak@aon.edu.pl

ppłk dr Marek JUSZCZYK
tel: 22 6-814-489
e-mail: m.juszczyk@aon.edu.pl

dr Jacek KUROWSKI
tel: 022 6-814-091
e-mail: j.kurowski@neostrada.pl

mjr mgr inż. Krzysztof ZADOROŻNY
tel: 22 6-814-555
e-mail: k.zadorozny@aon.edu.pl

mgr Katarzyna PIETRZYK
tel: 22 6-813-755
e-mail: katarzyna_pietrzyk@wp.pl

mgr Piotr GRZELAK
tel: 22 6-814-365
e-mail: p.grzelak@aon.edu.pl

Aktualności

Rss

Sąsiedzkie spotkanie na wysokim szczeblu

10.02.2016

10 lutego br. rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski spotkał się z dyrektorem Centralnego...

O strategii w języku angielskim

09.02.2016

W Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej zainaugurowano kolejną edycję sześciomiesięcznego Wyższego Kursu...

KRUW z udziałem rektora AON

01.02.2016

W dniach 29–30 stycznia br. rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej (AON) płk. prof. dr hab. Dariusz Kozerawski wziął udział w...

Farewell Meeting dla studentów zagranicznych

01.02.2016

Pożegnaliśmy 25 studentów zagranicznych, którzy przyjechali na semestr zimowy do Akademii Obrony Narodowej w ramach programu...

Pożegnanie z mundurem

29.01.2016

Ośmiu żołnierzy zawodowych Akademii Obrony Narodowej pożegnało się z mundurem w czasie uroczystości, która odbyła się 29...

Podsumowanie kursów języka angielskiego

29.01.2016

Na Sali Tradycji Akademii Obrony Narodowej pożegnaliśmy słuchaczy kursów językowych, realizowanych w Studium Języków...

W lewo
W prawo