Nauczyciele i doktoranci AON na konferencji w Kopenhadze

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

W dniach 13-14 listopada grupa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Ryszarda Szpyry z udziałem dr Małgorzaty Gos oraz czworga doktorantów WBN (mgr Malwiny Kołodziejczak, mgr Cypriana Kozery, mgr Marty Osypowicz, mgr Jessiki Wolskiej) wzięła aktywny udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez International Society of Military Science (ISMS) w Kopenhadze. W konferencji uczestniczyło około 150 osób z całego świata.

W toku konferencji wszyscy uczestnicy z AON wygłosili dwudziestominutowe referaty w języku angielskim oraz uczestniczyli w panelowych dyskusjach towarzyszących wystąpieniom.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Naukowa aktywność delegacji AON została wysoko oceniona przez organizatorów konferencji oraz innych uczestników, co wyrażało się m.in. okazywanym zainteresowaniem dalszą wymianą doświadczeń oraz propozycjami współpracy. Wysoki poziom wystąpień przyczynił się do utrwalania pozytywnego wizerunku AON w zagranicznych środowiskach naukowo-dydaktycznych związanych z problematyką bezpieczeństwa i obronności.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Rada Stowarzyszenia (ISMS), którego członkiem jest również AON, obradująca w ramach konferencji uznała coroczne organizowanie takiej konferencji za bardzo udane przedsięwzięcie naukowe i postanowiła go kontynuować. Kolejna konferencja Stowarzyszenia zorganizowana zostanie w Wiedniu w listopadzie przyszłego roku.

Aktualności

Rss

Kurs dla operatorów SI Promień

21.04.2015

Oficerowie i podoficerowie zajmujący stanowiska analityczne w komórkach organizacyjnych Systemu Wykrywania Skażeń SZRP biorą udział w...

Słuchacze PSPO w Brukseli

21.04.2015

Celem pierwszego etapu zagranicznej podróży studyjnej słuchaczy Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej była Bruksela. Dwudniowy pobyt w stolicy...

Odszedł prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel

20.04.2015

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego dyrektora Wojskowego Instytutu Historycznego i...

LO w Magnuszewie objęte patronatem

20.04.2015

Liceum Ogólnokształcące w Magnuszewie zostało kolejną instytucją partnerską Akademii Obrony Narodowej. Stosowne porozumienie o współpracy...

Ruszył „Jesion 2015”

17.04.2015

W Akademii Obrony Narodowej uroczystą zbiórką zainaugurowane zostało ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo...

Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym

17.04.2015

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wraz z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytutem...

W lewo
W prawo