Nauczyciele i doktoranci AON na konferencji w Kopenhadze

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

W dniach 13-14 listopada grupa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Ryszarda Szpyry z udziałem dr Małgorzaty Gos oraz czworga doktorantów WBN (mgr Malwiny Kołodziejczak, mgr Cypriana Kozery, mgr Marty Osypowicz, mgr Jessiki Wolskiej) wzięła aktywny udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez International Society of Military Science (ISMS) w Kopenhadze. W konferencji uczestniczyło około 150 osób z całego świata.

W toku konferencji wszyscy uczestnicy z AON wygłosili dwudziestominutowe referaty w języku angielskim oraz uczestniczyli w panelowych dyskusjach towarzyszących wystąpieniom.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Naukowa aktywność delegacji AON została wysoko oceniona przez organizatorów konferencji oraz innych uczestników, co wyrażało się m.in. okazywanym zainteresowaniem dalszą wymianą doświadczeń oraz propozycjami współpracy. Wysoki poziom wystąpień przyczynił się do utrwalania pozytywnego wizerunku AON w zagranicznych środowiskach naukowo-dydaktycznych związanych z problematyką bezpieczeństwa i obronności.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Rada Stowarzyszenia (ISMS), którego członkiem jest również AON, obradująca w ramach konferencji uznała coroczne organizowanie takiej konferencji za bardzo udane przedsięwzięcie naukowe i postanowiła go kontynuować. Kolejna konferencja Stowarzyszenia zorganizowana zostanie w Wiedniu w listopadzie przyszłego roku.

Aktualności

Rss

Sympozjum naukowe PSPO

28.01.2015

Analiza i ocena wpływu aktualnego strategicznego środowiska bezpieczeństwa na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP była celem sympozjum...

Spotkanie z wojskowymi dyplomatami Brazylii

28.01.2015

Rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski 27 stycznia spotkał się z kończącym służbę na stanowisku...

Rozdanie świadectw po szkoleniu WKO

28.01.2015

Uroczystym rozdaniem świadectw zakończyło się 28 stycznia szkolenie w grupie ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz kierowników...

Spotkania informacyjne na temat Erasmus+

23.01.2015

23 stycznia przeprowadzono trzy spotkania informacyjne z kadrą, doktorantami oraz studentami Instytutu Spraw Międzynarodowych WBN AON. Spotkania...

Nowy numer „Biuletynu AON”

23.01.2015

Dostępna jest już wersja elektroniczna nowego numeru „Biuletynu Akademii Obrony Narodowej”. Czwarty, ostatni w 2014 roku numer kwartalnika do...

Studenci AON z wizytą w Centrum Weterana

21.01.2015

20 stycznia Centrum Weterana po raz pierwszy odwiedzili studenci. Obiekt przy ulicy Puławskiej gościł studentów trzeciego roku Akademii Obrony...

W lewo
W prawo